ปีการศึกษา2556

เกียรติประวัติโรงเรียน ในปีการศึกษา 2556

 1. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม ได้ลำดับที่ 8 จากทั้งหมด 68 โรงเรียน
 2. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 3. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6
 4. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ระดับภาคกลาง ได้รับรางวัลชมเชย จัดโดยรัฐสภา
 5. การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป์ระดับภาค  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 6. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
 7. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษารอบพิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
 8. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษารอบทั่วไปได้รับรางวัลชมเย  จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
 9. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิร่มฉัตร
 10. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดโดย รัฐสภา
 11. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2556 ได้ลำดับที่ 8 จากทั้งหมด 114 โรงเรียน จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 12. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รพี 2556 ได้รับรางวัลชมเชย จัดโดย ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
 13. การแข่งขันทางวิชาการ “English News Reading” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทร้องคู่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 15. การแข่งขัน Table de tennis สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 16. การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จัดโดยสมาคมฝรั่งเศสร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 17. การแข่งขัน French Scrabble  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จัดโดยสมาคมฝรั่งเศสร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 18. การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทร้องเดี่ยว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 19. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 20. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech Contest  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 21. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 22. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 23. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน TU OPEN HOUSE ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 24. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน หัวข้อ “Learn Chinese, Double your world”  ได้รับรางวัลเหรียญทอง จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประจำประเทศไทย
 25. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “เมืองมะขามหวานเกมส์” ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ทำลายสถิติทั้ง 3 รายการ ท่ากรรเชียง 50 เมตร 200 เมตร และ 100 เมตร และได้รับรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม จัดโดยกรมพลศึกษา
 26. การแข่งกีฬาแฮนด์บอล  กีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 35“เมืองมะขามหวานเกมส์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  จัดโดยกรมพลศึกษา
 27. การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 จัดโดย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 28. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ได้รับรางวัล 6 เหรียญทองแดง จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
 29. การแข่งขันวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
 30. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
 31. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
 32. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับธนาคารออมสิน
 33. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
 34. การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 35. การแข่งขัน ACSP Sci Battle ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
 36. การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ชิงชนะเลิศระดับชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 37. การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
 38. การแข่งขันวิทย์สู้วิทย์ (Sci - FIGHTING) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดโดยรายการวิทย์สู้วิทย์ (Sci - FIGHTING)  
 39. การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 40. การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 9 ได้รับรางวัลดีมาก
 41. การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
 42. การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ โครงการ “SUTHI Quick Quiz IT Contest” ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ จัดโดยโรงเรียนวัดสุทธิวราราม