ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสมควร  สุรเนตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
Cool