krusomkhuan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูสมควร

     นายสมควร  สุรเนตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
somkhuan14@gmail.com

qrcodesomkhuan.png


เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

วิทยาศาสตร์เกีี่ยวกับโลก(ว30104)
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด
• เฉลยแบบฝีกหัด(บทที่1-4)
• ดาวฤกษ์
• ระบบสุริยะ
• เทคโนโลยีอวกาศ
• เอกภพ
• เฉลยแบบฝึกหัด(บทที่5-8)
• โครงสร้างโลก
• โลกและการเปลี่ยนแปลง
• ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
• ธรณีประวัติ
• เฉลยแบบฝึกหัด(บทที่1-4 ไฟล์pdf)
• แบบฝึกหัดเอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ เทคโนฯอวกาศ

ฟิสิกส์พื้นฐาน
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงานกิจกรรม
• แบบฝึกหัด
• สอบแก้ตัวกลางภาค5/57
• ซ่อมการเปลี่ยนหน่วยทางฟิสิกส์
• ซ่อมการเคลื่อนที่สนามของแรง(สอบ1สอบ2)
• คลื่น
• กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
• เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องคลื่น
• เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
• สนามของแรง

ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด

IS1(การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้)
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด
• เนื้อหาเรื่องที่5
• เนื้อหาเรื่องที่6
• เนื้อหาเรื่องที่7
• เนื้อหาเรื่องที่8
• รูปแบบจัดทำแฟ้มIS1
• ประเด็นปัญหา
• การตั้งสมมติฐาน
• การค้นคว้า
• วิธีการรวบรวมข้อมูล
• แหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 5
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน
• แบบฝึกหัด
• ระบบนิเวศ
• พันธุกรรม
• ความหลากหลาย
• ความหลากหลาย2
• เทคโนโลยีชีวภาพ
• เฉลยแบบฝึกหัดอัตนัยระบบนิเวศ
• เฉลยแบบฝึกหัดอัตนัยพันธุกรรม
• เฉลยแบบฝึกหัดอัตนัยมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
• เฉลยแบบฝึกหัดอัตนัยความหลากหลายทางชีวภาพ
• มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
• เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
• เฉลยแบบฝึกหัดอัตนัยเรื่องแรงลอยตัว

โลกแห่งแสงรังสี
• ธรรมชาติของแสง
• การผสมแสงสี
• นัยน์ตาและการมองเห็น
• รังสี
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ
• ผลการเรียนรู้
• การวางโครงร่าง
• การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
• การนำเสนอผลงานThai
• เอกสารประกอบการเรียนIS2
• ใบงานIS2

รายวิชาเพิ่มเติมพื้นฐานเคมี(ว23206)
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
• ใบความรู้โครงสร้างอะตอม
• ใบความรู้ตารางธาตุ
• ใบความรู้พันธะเคมี

วิทยาศาสตร์6 ว23102
• ใบงานที่ 1 กลางวันกลางคืน
• ใบงานที่ 2
• ใบงานที่3
• ใบงานที4
• ใบงานที่ 5
• ใบงานที่6
• ใบงานที่7
• ใบงานที่8
• ใบงานที่9
• ใบงานที่10
• powerpointอิเล็กทรอนิกส์
• powerpointปฐมนิเทศดวงดาวและอวกาศ
• powerpointการบอกตำแหน่งดาวบนท้องฟ้า
• powerpointระบบสุริยะ
• powerpointกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
• powerpointกลุ่มดาว12 ราศี
• powerpointเทคโนโลยีอวกาศ
• ใบความรู้1
• ใบความรู้2
• ใบความรู้3
• ใบความรู้4
• ใบความรู้5
• ใบความรู้6
• ใบความรู้7
• ใบความรู้8
• ใบความรู้9
• ใบความรู้10
• ใบความรู้11
• ใบความรู้12
• ใบความรู้13
• ใบความรู้14
• ใบความรู้15
• ใบความรู้16
• ใบความรู้17
• ใบความรู้18
• ใบความรู้19

เคมีทั่วไป
• powerpointกรดเบสเกลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์
◊15 - 23 ธันวาคม 2561   :  สอบปลายภาค  

◊แจ้งให้นักเรียน ม.3/1, 3/2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและทำเฉลยได้จากลิ้งค์รายวิชาวิทยาศาตร์ 6 ว23102 และตรียมสอบเก็บคะแนน เรื่องไฟฟ้า กำลัง  พลังงานไฟฟ้า คิดค่าไฟ ดวงดาวและอวกาศ  อิเล็กทรอนิกส์ ถ้านักเรียนสนใจเพิ่มเติมในดาราศาสตร์ เข้าสู่เวบ LESA  หรือเวบดาราศาสตร์ไทย 
◊นักเรียน5/2  5/4 เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนเรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ  เทคโนโลยีอวกาศ นักเรียนสามารถศึกษาทดลองทำแบบทดสอบเรื่องดังกล่าวได้ และสามารถตรวจสอบคำตอบได้เช่นกัน ที่ลิ้งค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคต่อไป
◊นักเรียน ม.3/5 , 3/6 รายวิชาเคมีทั่วไปเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน
ข่าวสาร
พบหลักฐานดาวเคราะห์น้อยขนาด 30 กิโลเมตรชนโลกเมื่อ 3.4 พันล้านปีก่อน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-02-09 23:39:41 105 0
พัลซาร์สายพันธุ์ใหม่ เกิดจากดาวแคระขาว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-02-09 23:31:39 82 0
สสารครึ่งหนึ่งในดาราจักรทางช้างเผือกมาจากที่อื่น
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-02-09 23:24:05 95 0
ดาวยักษ์แดงมีจริง
เมื่อ : 2018-02-09 23:19:37 84 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
น่าทึ่งภาพการชนกันของกาแล็กซีถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล
เมื่อ : 2018-02-09 23:00:59 96 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สิบข่าวเด่นดาราศาสตร์ปี 2560
เมื่อ : 2018-02-09 21:41:38 90 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าโอโซนของโลกอาการดีขึ้น
เมื่อ : 2018-02-09 21:34:03 93 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ใจกลางดาวแคระขาวเป็นอย่างไร
เมื่อ : 2014-08-05 11:47:41 500 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
การประทุของรังสีแกมมาจากกันชนกันของดาวนิวตรอน
บทความ
เมื่อ : 2014-06-13 21:49:53 457 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2014-06-13 22:31:00 387

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
85451  สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

TV
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9


STREE-KM © 2014

Generated 0.703335 sec.