ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูสมควร
     นายสมควร  สุรเนตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
somkhuan14@gmail.com

qrcodesomkhuan.png

เกี่ยวกับครูผู้สอน

เคมีทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
◊นักเรียน5/10 ,5/12 เตรียมสอบเก็บคะแนนและกลางภาคในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ2
◊◊นักเรียน6/9 ,6/10 เตรียมสอบเก็บคะแนนและกลางภาค

สถิติเยี่ยมชม

93963

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์